Fotos del conjunt de safata, plats i vols de la sèrie verd manade