Ceràmica Pantaleu

Sèrie Verd-Manade

La tonalitat d’aquesta sèrie reflecteix el color de la vegetació que envolta el nostre taller i li dóna a cada peça un caràcter clarament empordanès.