Logo Ceràmiques Pantaleu

Ceràmiques Pantaleu

Som una empresa familiar dedicada a la fabricació de ceràmica des de fa més de trenta anys. Els nostres productes estan fabricats de manera totalment artesanal utilitzant els mètodes tradicionals, tot i que al mateix temps introduïm alguns elements innovadors en quan a la tècnica i a l’ús dels materials fet que ens permet elaborar peces d’ús quotidià en petites series.

El procés de fabricació és íntegrament artesà i comença en el tractament del fang, continua per el disseny, segueix per la creació i assecat, la decoració de la peça i finalitza amb la cocció fent que cada una de les peces sigui tractada de manera única.

És a partir d’aquesta filosofia que Ceràmiques Pantaleu conserva signes d’identitat propis sempre intentant marcar la diferencia en les gammes de colors i la qualitat dels acabats, firmant cada una de les peces amb la nostra marca.

Personalitzem tots els nostres treballs amb exclusivitat per a cada un dels nostres clients. El resultat del nostre producte és per una banda, el de donar resposta al que ens demana el client i per altra l’aplicació de la nostra pròpia identitat per projectar les nostres idees i inspiracions sobre les demandes dels nostres clients.

Oferim un ampli ventall de productes entre els que es pot destacar els jocs de taula, utensilis d’ús quotidià, peces decoratives, regals d’empresa personalitzats i exclusius amb diferents col·leccions i series de primera qualitat.

LA BISBAL D’EMPORDÀ – CAPITAL DE LA CERÀMICA I CENTRE CERÀMIC

Segurament ja saps que La Bisbal d’Empordà és avui dia un dels centres ceràmics més reconeguts i capdavanters de Catalunya i que per aquest motiu es denomina la “Capital de la ceràmica”. La ceràmica és una de les activitats que li dóna vida al poble i als municipis dels seus voltants. La importància d’aquesta activitat es reflecteix clarament en el paisatge urbà de la ciutat, caracteritzat per les esveltes siluetes d’antigues xemeneies industrials i per una àrea comercial fortament dirigida vers la comercialització dels diferents productes ceràmics.

ceràmica de la bisbal

La marca “Ceràmica de la Bisbal” és un distintiu d’origen protegit a nivell de la Unió Europea que serveix per individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes ceràmics fabricats a La Bisbal i pobles del seu entorn. Aquesta marca, és garantia d’autenticitat i un Consell Regulador és qui vetlla per un bon ús de la marca i per el foment de la qualitat dels productes protegits per aquest distintiu.

 

La marca Empordà neix per a representar un territori amb una entitat comuna, pròpia i diferenciada. Paisatges tan diversos com propers que el converteixen en un indret únic, amb una història rica i present a cada racó. Un bressol per a la cultura, font d’inspiració per artistes, poetes i pensadors. Un indret amb una gastronomia innovadora i que alhora vetlla per mantenir les més preades tradicions.

La ceràmica és i ha estat una de les principals activitats econòmiques de la població, almenys des del segle XVIII (la primera notícia documental que dóna raó de l’ofici de terrisser a la Bisbal data del 1511). Artesà, creador, artista, gairebé un alquimista, el ceramista de la Bisbal és moltes vegades el darrer esglaó d’una família amb generacions dedicades al vell treball de donar forma a l’argila; aquest és el cas de Ceràmiques Pantaleu. La Bisbal es diferencia d’altres centres productors de ceràmica en el fet que la producció es troba molt diversificada; no només es produeixen articles de terrissa, sinó que existeix un sector molt important dedicat a la ceràmica aplicada a la construcció i un altre ocupat en l’elaboració de ceràmica decorativa. Tot plegat configura una població que viu al redós de la ceràmica, ja que també existeixen altres indústries que subministren primeres matèries, equipaments i maquinària a la majoria d’obradors i fàbriques de la Bisbal. En l’actualitat aquesta dedicació abraça la major part de possibilitats de fabricació, d’investigació i de comercialització dels productes ceràmics.

“A més de la intensa activitat industrial i econòmica que dóna la ceràmica a la població de la Bisbal, cal tenir en compte les diferents actuacions que a nivell institucional s’estan portant a terme, tant pel que fa als aspectes formatius com pels estrictament culturals i de recuperació dels testimonis materials generats per aquesta activitat. El Museu de ceràmica de la Bisbal és l’única institució que existeix en aquest moment a les comarques gironines que té com a objectius principals la preservació, la conservació i la difusió del patrimoni material i cultural vinculat a la ceràmica”. Xavier Rocas – Director del Terracotta Museu de la Bisbal.

Josep Massot
CEO / Founder

La meva vida és la ceràmica.

Marta Chicot
Marketing Director

Experimentar amb la ceràmica és la meva passió.